Tellitava pilli valimisel on võimalik valida erinevate häälestusvariantide vahel.
Tore, kui ostetav pill kõlab kokku juba olemas olevate pillidega.
Kuigi vahe on vaevumärgatav, kasutatakse kahte levinumat häälestuskõrgust:
Tavahääletus 440hz (reeglina Saksa pillid, enamus pille)
Orkestrihäälestus 442hz (tihti Itaalia pillid, üksikud kambriga Saksa pillid, Soome)
Pille on võimalik tehases häälestada ka 441hz, kõlamaks enam-vähem kokku mõlema häälestusega.


Maitse järgi saab tellida ka violin registri tremolo suuruse. Väike tremolo on sobilik klassikalises repertuaaris, suur tremolo on tihti meelpärasem peopillimehele.
Eriti sillerdav on 3-kordne tremolo, milliste pillide puhul on ühe variandina lisatud täiendav keskmine koor (teeb samas pilli umbes 2,5 cm paksemaks , 800 g raskemaks ja mõned tuhanded kalimaks)
Alternatiivse 3-kordse tremolo variandina on piccolo koor asendatud kekmise kooriga (pilli hind, suurus ja kaal jäävad samaks, kuid loobuda tuleb kõigist registrikombinatsioonidest, kus kasutusel piccolo: reg1 reg2 reg3 reg4 reg5)


Klikkides allolevaid näiteid, saate kuulata mõningaid erinevaid violin registri tremolo häälestusi (A440):
+0Hz c +2,5hz c +4Hz
+1hz +3Hz +4Hz c
+3,5Hz

       
       
       

Kõlakamber on aga asendamatu Jazz muusikas:
ILMA KÕLAKAMBRITA
KÕLAKAMBRIGA