Zero Sette

Tootja:Zero Sette
Süsteem:C
Keeled:
Mudel:b12c
Tellimisaeg/peva:0
Info:Finnish system or C-griff
Kasutatud:
Noote:46
Valikbasse:0
Basse:96
Koorid paremal:2
Koorid vasakul:4
Registrid paremal:2
Master:
Registrid vasakul:3
Lõuaregistrid:
Kõlakamber:
H:0
L:0
W:0
Kaal:0
Hind:1 980.00 eur
Hind EEK:30 976.308 eek