Kõik Akordion Centrumist ostetud akordionid on (sõltuvalt tootjast) kaetud 24- kuni 36-kuulise garantiiga, mis laieneb valmistajatehase poolt ebakorrektse tootmisprotsessi või defektsete materjalide kasutamise tulemusel tekkinud vigade kõrvaldamisele (v.a häälestus ja keeled, mis on kindlustatud 60-päevase garantiiajaga).
Transpordist, väärkasutamisest, valedes tingimustes hoidmisest või kasutamisest ning kõikidest muudest tootmisprotsessi mittepuudutavatest põhjustest tingitud vead garantii alla ei kuulu.
Kõik garantiialuste instrumentide parandamised peavad olema eelnevalt Akordion Centrum OÜ poolt heaks kiidetud.


Akordionite hoidmisel ja kasutamisel tuleb järgida antud tingimusi: 
Instrumente tuleb hoida puhtas 50-60% õhuniiskusega ühtlase toatemperatuuriga ruumis. Vältida akordioni kasutamist otsese päikese käes ja temperatuuril alla 10°C ja üle 25°C .
Transportimisel peab olema instrument kindlalt fikseeritud. Kohvrit soovitame kanda kaanega enda poole et see mingil põhjusel kogemata ei saaks avaneda. Aeg-ajalt  tuleb kontrollida õlarihmade ja kohvri seisukorda, et need ootamatult ei puruneks. Vältida tuleb lööke ja põrutusi. Muude esemete transport pillikohvris  võib kahjustada instrumenti. Suvel palava- ja talvel külma ilmaga soovitame mitte mingil juhul jätta pilli pikemaks ajaks transpordivahendisse. Suure külmaga peaks pillide transport toimuma sõiduvahendi salongis. Külmast akordioni sooja ruumi tuues on soovitav lasta pillil eelnevalt tasapisi soojeneda toatemperatuurini. Pikemaajalise transpordi korral miinuskraadides on soovitav pilli mitte kasutada enne 24 tunni möödumist.


Pilli kohvrisse panemisel tuleb pöörata tähelepanu klaviatuuri hoidmisele. Esmalt soovitame asetada kohvrisse pilli klaviatuuripoolne serv, seejärel bassipool. Pilli kastist välja võttes enne aga bassipool, seejärel klaviatuur. Akordionite hoidmisasend - vertikaalne, nelja bassipoolel asetseva „jalakese“ peal. Horisonteelne hoidmisasend võib esile kutsuda ventiilide e. keelenahkade mittesulgumise (eriti vanemat tüüpi ilma kõlakambrita pillidel).
Jõuga lõõtsa tirimine (surumine) võib põhjustada keele purunemise, ülemäärane lahtitõmbamine aga lõõtsanurkade rikkumise.